Pravidla soutěže Miss Beauty 4FANS

 

I. PREAMBULE

 

 1. Soutěž Miss Beauty 4FANS (dále jen „Soutěž“) je soutěží krásy těla i ducha, pořádaná jako celorepubliková soutěž. Soutěž se vyhlašuje v rámci probíhání festivalu 4FANS.

 

 1. Soutěž vyhlašuje společnost ZR Games se sídlem Nademlejnská 1064/4, IČ: 29153093, DIČ: CZ29153093 (dále „vyhlašovatel“, "organizátor" nebo „ZR Games“).

 

 1. Tato  obecně závazná pravidla soutěže Miss Beauty 4FANS pro ročník 2017 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.


 

II. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

 

 1. Soutěž je oficiálně vyhlášena v říjnu 2016. Registrace Účastnic Soutěže bude probíhat od 17.10.2016 na internetových stránkách Soutěže www.4fans.cz/hlasovani/id/3.

 

 1. Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění veškerých podmínek uvedených v čl. III a IV těchto Pravidel.

 

 1. Soutěž probíhá ve dvou vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

 1. Základní kolo – zveřejnění profilů a online hlasování na webových stránkách www.4fans.cz/hlasovani/id/3 + výběr Semifinalistek

 2. Finále


 

III. PODMÍNKY PRO ÚČASTNICE, SEMIFINALISTKY A FINALISTKY

 

 1. Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže (dále jen „Účastnice“). Tedy dívka, jejíž vyplněný Registrační formulář byl schválen vyhlašovatel a vystaven na www.4fans.cz/hlasovani/id/3.

 

 1. Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která se v základním kole soutěže umístí mezi prvními 16 nejlépe hodnocenými dívkami (dále jen „Semifinalistka“). Podmínkou pro nabytí titulu Semifinalistka je vyplnění Dotazníku pro soutěžící, který dívky obdrží na e-mail po ukončení hlasování.

 

 1. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále Soutěže (dále jen „Finalistka“). Ve Finále soutěží prvních 12 nejlépe hodnocených dívek. Podmínkou pro nabytí titulu Finalistka a účasti ve Finále je dostavit se ve stanovený termín a čas na místo konání soutěže. V případě, že některá z nejlépe hodnocených semifinalistek nedorazí včas na místo určení, vyhlašovatel jí ze soutěže vyřadí a její místo se přesouvá na další nejlépe hodnocenou semifinalistku, tedy na 13. nejlépe hodnocenou dívku. Stejným způsobem se postupuje, pokud by na místo určení nedorazily dvě a více semifinalistek. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.

 

 1. Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící“):

 1. věk 15 – 22 let v době konání soutěže (tzn. 25.2.2017 v případě Finále.)

 2. rodinný stav svobodná

 3. bezdětná

 4. občanství České republiky nebo Slovenské republiky

 5. neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Miss Beauty 4FANS

 6. souhlas s těmito pravidly

 7. bezúhonnost (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů) a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.

 

 1. Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje podmínky Soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně Vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

 

 1. Všechny Semifinalistky (tedy prvních 16 nejlépe hodnocených dívek v online hlasování) získají zdarma  VIP vstup na konání festivalu 4FANS (dále jen „Festival“).

 

 1. Semifinalistky jsou povinni se účastnit konání Festivalu v sobotu 25.2.2017 od 7:00 v Kongresovém centru v Praze. Semifinalistky se na Festivalu účastní focení, případně rozhovorů a jiných show s fanoušky a dalšími účastníky festivalu.

 

 1. Finalistky (tedy prvních 12 nejlépe hodnocených dívek v online hlasování, které se dostaví na Finále na Festivalu) jsou povinné zúčastnit se Festivalu po celou dobu jeho konání a mají zajištěné ubytování v partnerském hotelu po dobu konání Festivalu.  

 

 1. Každá Finalistka v den konání soutěže obdrží:

 1. líčení profesionální vizážistkou

 2. úprava účesu profesionální stylistkou

 3. ubytování v hotelu po dobu konání festivalu

 4. občerstvení

 5. setkání se zajímavými osobnostmi

 

 1. Všechny účastnice soutěže se mohou zúčastnit after party, která se koná od 19:00. Za účastnice, kterým nebylo 18 let, ručí jejich zákonní zástupci a je zcela na jejich uvážení, zda se dívky after party zúčastní. Vyhlašovatel a organizátoři nenesou zodpovědnost za jejich jednání a chování.

 

IV. ZÁKLADNÍ KOLO SOUTĚŽE A SEMIFINÁLE

 

 1. Základní kolo probíhá formou vyplnění Registračního formuláře a jeho odesláním ke schválení Vyhlašovateli.

 

 1. Do Soutěže se může přihlásit dívka splňující Pravidla soutěže. Do soutěže může dívku rovněž přihlásit někdo jiný. Pokud se takto přihlášená dívka dostane v online hlasování mezi prvních 16 nejlépe hodnocených dívek, přihlašovatel získá zdarma vstupenku na festival 4FANS.

  Jak postupovat při přihlašování někoho jiného? 
  1) vyplnit registrační formulář a uvést jméno a podrobnosti o přihlašované
  2) do kolonky e-mail je nutné vepsat e-mailovou adresu přihlašovatele (ne soutěžící dívky)
  3) po odeslání profilu, je nutné napsat e-mail na missbeauty.4fans@gmail.com s informací, koho přihlašovatel zaregistroval

 

 1. Podmínkou pro přihlášení do soutěže je správné, úplné a pravdivé vyplnění registračního formuláře s přiložením požadovaných příloh.

 

 1. Vyhlašovatel má povinnosti a pravomoci při schvalování a zamítání přijatých registračních formulářů (profilů) – dále také „přihláška“. Vyhlašovatel se při posuzování profilu řídí přesně stanovenými pravidly uvedenými níže:

 1. Registrační formulář obsahuje úplné a pravdivé informace

 2. fotografie a případně video splňují podmínky uvedených v odstavci 5 tohoto článku

 3. dívka splňuje podmínky přijetí do soutěže uvedené v čl. III, odst. 4 

 4. nejedná se o podvodný profil

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zamítnout přihlášku do Soutěže v případě, že uchazečka nesplňuje některý z výše uvedených bodů.

 

 1. Registrační formulář obsahuje tyto povinné fotografie:

 1. profilová fotografie (obličej, ramena) – dívka se na fotografii dívá přímo do fotoaparátu, fotografie by měla mít ideálně bílé pozadí. Profilová fotka nesmí být černobílá, dívce na ní musí být vidět celý obličej, na fotografii musí být dívka sama. Fotka nesmí být naležato ani vzhůru nohama, nesmí mít rám. Fotografie nesmí být složena ze dvou nebo více fotek. Profilový obrázek neobsahuje celou postavu dívky a nesmí být focen ani příliš zblízka. Fotografie musí mít maximální rozlišení 3000×3000 px a maximálně 4 MB. Formát jpg, jpeg a png.

 2. fotografie celé postavy – na fotografii je vidět celá postava dívky a její obličej. Fotografie musí mít maximální rozlišení 3000×3000 px a maximálně 4 MB. Formát jpg, jpeg a png.

 3. fotografie, která dívku nejlépe vystihuje (zájmy, osobnost…) – zcela libovolná fotografie. Na fotografii musíš být soutěžící dívka vidět. Fotografie musí mít maximální rozlišení 3000×3000 px a maximálně 4 MB. Formát jpg, jpeg a png. Do Registračního formuláře je možné rovněž vložit krátké video – max. 90 vteřin. Ve videu by mělo aspoň jedenkrát zaznít slovo 4FANS.

  Jak vložit video? Video je nutné nahrát na YouTube.com a poté zkopírovat odkaz do formuláře.

  Fotografie s velmi nízkou kvalitou obrazu nebudou schváleny.

  Podmínky pro fotografie a video:

 1. fotografie a video odpovídají věku dívky

 2. fotografie a video nesmí být starší 6 měsíců ode dne přihlášení do soutěže

 3. fotografie a video musí odpovídat skutečnému vzhledu dívky (např. barva vlasů)

 4. fotografie a video nesmí být žádným způsobem retušované a jinak upravované v programech pro úpravu fotografií a videí

 5. fotografie a video nesmí obsahovat žádné erotické nebo pornografické motivy, nesmí být vulgární a žádným způsobem urážlivé

 6. fotografie a video musí splňovat podmínky uvedené v odst. 5 tohoto článku

 

 1. O výsledku schvalovacího procesu bude přihlašující informována do 48 hodin prostřednictvím e-mailu, který přijde na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Soutěže.

 

 1. Schválené profily budou vystaveny na webové stránky www.4fans.cz/hlasovani/id/3. Schválené profily se mohou zobrazovat na stránkách již před započetím hlasování. Hlasovat pro profily bude možné, až po odstartování hlasování. O začátku hlasování budeme informovat.

 

 1. Hlasování probíhá formou online hlasování. O začátku a konci hlasování budeme informovat na našem webu www.4fans.cz/hlasovani/id/3..

 

 1. Profily dívek se na stránce řadí náhodně, anebo na základě jiného schématu dle rozhodnutí Vyhlašovatele.

 

 1. Do Soutěže je možné přihlásit se i v jejím průběhu. Poslední možnost přihlášení do soutěže je 10.2.2017. Uzavření hlasování proběhne 19.2.2017.

 

 1. Podmínky pro online hlasování:

 1. hlasovat může jakýkoliv návštěvník stránek www.4fans.cz/hlasovani/id/3

 2. hlasující mohou hlasovat pro své favoritky prostřednictvím stránek www.4fans.cz/hlasovani/id/3

 3. hlasující může dát libovolný počet hlasů libovolným Soutěžícím

 4. z jedné IP adresy a z jednoho webového prohlížeče může během 24 hodin odejít pouze jeden hlas

 

 1. V průběhu hlasování mohou být soutěžící postaveny před úkoly, které bude nutné splnit do předem stanoveného termínu. Jedná se např. o natočení krátkého videa.
   

 2. Po skončení hlasování, budou vyhlášeny Semifinalistky – tedy prvních 16 nejlépe umístěných Soutěžících.
   

 3. Semifinalistky budou kontaktovány Vyhlašovatelem a obdrží e-mail s Dotazníkem pro soutěžící. Pro další účast v soutěži je nutné vyplnit dotazník a odeslat ho nejpozději do 48 hodin po jeho obdržení podle instrukcí uvedených v Dotazníku. Po té Semifinalitky obdrží pozvánku na festival 4FANS a podrobnější informace.
  Pro soutěžící, které budou osloveny dotazníkem dodatečně z důvodu odřeknutí účasti lépe hodnocených dívek v online hlasování, platí pravidla uvedená v mailu – zkrácený termín pro možnost vyplnění dotazníku.

   

 4. Pro definitivní nabytí titulu Finalistka je nutné splnit podmínky v čl. III, odst. 3 těchto pravidel.
   

 5. Na Finále jsou Soutěžící povinné mít s sebou:

 1. zákonného zástupce (v případě, že nesplňují hranici 18 let)

 2. doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz)

 3. další náležitosti uvedené v emailu, které Semifinalistky obdrží před započetím Finále


 

V. NÁCVIK, ZKOUŠKA, FINÁLE

 

 1. V sobotu 25.2.2017 v rámci festivalu 4FANS probíhá Finále soutěže Miss Beauty 4FANS.

 

 1. Všechny Semifinalistky se dostaví 25.2.2017 v čase mezi 7:00 – 7:30 na adresu: Kongresové centrum (5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 – Nusle) a budou se hlásit u Ondřeje Vonšovského.  

 

 1. Prvních 12 nejlépe hodnocených Semifinalistek bude jmenováno na Finalistky.

 

 1. Finalistky jsou povinni účastnit se nácviku promenády a volných disciplín a zkoušek oblečení. Po té budou nalíčeny a učesány profesionální stylistkami. Přesný harmonogram bude stanoven v den soutěže.

 

 1. Zbylé Semifinalistky se účastní festivalu, kde jsou k dispozici pro případné focení, rozhovory a show. Semifinalistky jsou v tomto případě rovněž náhradnice. Pokud by se některá z Finalistek nemohla zúčastnit samotného Finále, přebírá její místo první nejlépe hodnocená přítomná Semifinalistka.

 

 1. Samotné Finále proběhne v sobotu 25.2.2017 v Kongresovém centru. Přesný začátek Finále bude stanoven v den soutěže.

 

 1. Během Finále se dívky účastní těchto disciplín:

 1. představení a rozhovor s moderátorem

 2. volná disciplína – délka volné disciplíny je max. 1 minuta

 3. promenáda v šatech

 

 1. Ve Finále jsou zvoleny:

 1. Miss Beuaty 4FANS 2017

 2. 1. Vicemiss Beauty 4FANS 2017

 3. 2. Vicemiss Beauty4FANS  2017

 4. mohou být zvoleny další vedlejší tituly dle rozhodnutí Vyhlašovatele (např. Miss sympatie, Miss diváků…)

 

 1. Volba vítězek probíhá prostřednictvím Poroty sestavené pro tyto účely.

 

 1. Pravidla pro hlasování poroty:
  Každý porotce vybere svůj návrh tří Finalistek s určením jejich pořadí od 1. místa do 3. místa a předá svůj návrh na hlasovací listině odpovědné osobě Vyhlašovatele. Ta sečte výsledky a předá za účasti Organizátora soutěže seznam tří Finalistek s nejvyšším počtem nominací předsedovi/předsedkyni poroty.
  Pokud se na jednom místě umístí dvě nebo více dívek, rozhodující slovo bude mít předseda/předsedkyně poroty, který/á vybere vítězku.
  V případě dalších kategorií každý člen poroty navrhuje jednu Finalistku.
  V případě rozhodnutí Vyhlašovatele se mohou hlasování zúčastnit také diváci, které vhazují své hlasy (lístky s konkrétním jménem a číslem Finalistky) do k tomu určené urny. Vyhlašovatel soutěže po té sečte lístky a stanoví vítězku.

 

 1. Soutěžící i zákonní zástupce berou na vědomí, že rozhodnutí poroty je závazné a není možné se proti němu odvolat.

 

VI. CENY A DARY

 

 1. Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

 

 1. Soutěžící svojí účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.

 

 1. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

 

 1. Podmínky poskytnutí cen a darů budou blíže specifikovány ve smlouvách uzavíraných mezi vyhlašovatelem a Finalistkami.

 

 1. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána. 

 

 1. Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.


 

VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

 

 1. Soutěžící souhlasí s tím, že Vyhlašovatel a partneři soutěže mohou použít jejich fotografie a další obrazové a zvukové materiály, na nichž se vyskytují a jež byly pořízené za účelem nebo během soutěže a Festivalu 4FANS a zveřejnit je na svých stránkách a propagačních materiálech za účelem prezentace soutěže a Festivalu či produktů, přípravků a služeb partnerů soutěže. Soutěžící a zákonní zástupci tímto souhlasí s použitím fotografií bez nároku na finanční či jinou odměnu za jejich zveřejnění.

 

     3.  Soutěžící je si vědoma, že během soutěže Miss Beauty 4FANS a konání Festivalu 4FANS, včetně večerního programu se musí chovat v 
          souladu s dobrými mravy tak, aby její jednání a chování nepoškozovalo dobré jméno společnosti ZR Games, Festivalu 4FANS, soutěže
          Miss Beauty 4FANS a patnerů Festivalů. V opačeném případě si Organizátor vyhrazuje právo soutěžící diskvalifikovat ze soutěže Miss Beauty
          FANS. 

 

     4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

 

     5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

 

      6. Kliknutím na políčko „Souhlasím s Pravidly soutěže“ v Registračním formuláři prohlašuji, že jsem zcela porozuměl(a) výše uvedeným

          pravidlům a podmínkám, beru je na vědomí a souhlasím s nimi.